ALMANYA VİZESİ BAŞVURU TÜRLERİ

 

Her yıl farklı ülkelerden birçok insan Almanya’ya çalışmak amacıyla göç etmektedir. Almanya, ekonomisinin daima ihracat odaklı büyümesi, bilime ve teknolojik gelişmelere önem vermesi ve sosyal hukuk devleti olması gibi sebeplerden dolayı göçmenler tarafından büyük ilgi görmektedir. Göçmenlerin bir kısmı işçi olarak çalıştıkları gibi bir kısmı da kendi iş yerini kurmak suretiyle ticarete atılmaktadırlar. Bu kapsamda Almanya’ya çalışmak amacıyla veya iş kurmak amacıyla gitmek isteyenlerin yerine getirmesi gereken prosedürlere kısaca değinmek isteriz.

1. Ulusal Vize Başvurusu

Almanya’da iş yeri açmak isteyen yabancıların ilk olarak ikamet iznine (oturum izni) ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu kapsamda kişilerin ilk önce Türkiye’de ikamet ettikleri yer yetkili Alman konsolosluğundan, Ulusal Vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Ulusal vize başvurusu esnasında; alınan eğitimlerin belgeleri, Almanya’da faaliyet gösterilecek meslek ile ilgili alınan eğitimlerin belgeleri, Almanya’da faaliyet gösterilecek meslek ile ilgili yatırım projeleri ile Türkiye’de ilgili meslek alanında yapılan yatırımlara ilişkin belgeler, vergi mükelleflerinin geçmiş yıllara ait gelir-giderlerini gösteren belgeler, banka hesap dökümleri, taşınmazlara ait tapu belgeleri gibi birçok belge başvuru esnasında konsolosluk tarafından talep edilmektedir. Başvurunun olumlu neticelenmesi halinde üç ay süreli ulusal vize verilmektedir. Almanya’da iş yeri kurulduktan sonra ve iş yerinin faaliyete başlamasıyla birlikte ikamet ve çalışma izninin süresi uzatılmaktadır.

2. Almanya’da Mesleki Eğitim Amaçlı Vize Başvurusu

Avrupa Birliği’ne üye olmayan ülke vatandaşları da, Almanya’da mesleki eğitim alabilecekleridir. Mesleki eğitim almak amacıyla Almanya’ya vize başvurusunda bulunmak isteyen şahısların, eğitim görecekleri ilgili yer yetkili Çalışma Ajansı’ndan onay almaları gerekmektedir. Alınacak onay sayesinde başvurucu, ikamet ve çalışma iznine sahip olabilecektir. Bunun yanında Almanya sınırları dışındaki Alman okullarında eğitim gören şahıslar ise, Çalışma Ajansı’nın onayına ihtiyaç duymadan, Almanya’da mesleki eğitim görmek amacıyla vize başvurusunda bulunabileceklerdir. Almanya’da mesleki eğitimin süresi en az iki yıl sürmektedir.

3. İş Arayanlar İçin Almanya Vize Başvurusu

Herhangi bir Alman üniversitesinde veya Almanya’da tanınan ve eşdeğerliği bulunan bir üniversitede yüksek öğrenim görmüş kişiler, Almanya’da iş aramak amacıyla vize başvurusunda bulunabilirler. Bu kapsamda kişilere altı ay süreli vize verilmektedir. Bu süre içerisinde şahıslar, Almanya’da iş aramaktadırlar. Başvurucular ayrıca altı ay boyunca yaşamsal giderlerini karşılayabileceklerine dair gelirleri olduğunu kanıtlamalıdırlar. Almanya dışında görülen eğitimlerin eşdeğerlik işlemleri ANABIN kurumu üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda yurt dışında alınan eğitim neticesinde icra edilecek mesleğin Almanya’da çalışan açığı olan mesleklerden olması, başvurucunun yararına olacaktır. Almanya’da çalışan açığı bulunan mesleklerde, diploma eşdeğerlik işlemlerinin neticelenmesinden sonra rahatlıkla çalışma alanı bulunulmaktadır.

4. Avrupa Birliği Mavi Kartı

Almanya sınırları içerisinde veya dışında yüksekokul eğitimi görmüş kişiler, Almanya’da çalışma ve ikamet etme (oturum izni) haklarına sahip olabilmek için Avrupa Birliği (“AB”) Mavi Kartı’na başvurabilmektedirler. Türkiye’de ikamet edilen yer yetkili Alman Başkonsolosluğu’ndan alınacak vize ile ilk olarak Almanya Federal Cumhuriyeti’ne giriş yapılır. Daha sonradan mavi kart aracılığı ile Almanya’da ikamet edilecek olan yer veya çalışılması planlanan yer yetkili yabancılar dairesine gidilerek, AB Mavi Kartı’na başvuruda bulunulur. Başvuruda bulunmak isteyen şahsın, Almanya’daki veya Almanya sınırları dışındaki bir üniversitede yüksekokul eğitimi almış olması gerekmektedir. Bunun dışında nitelikli iş gücü ile Almanya’da çalışılacak işkolunda aylık en az 4.234 Avro kazanılması gerekmektedir. Bu ücret çalışan açığı olan iş kolunda aylık 3.302 Avro’ya kadar düşmektedir. Mavi kart hakkındaki detaylı bilgileri, web sayfamızdaki AB Mavi Kartı isimli makalemizde bulabilirsiniz.

Sonuç olarak Almanya vizesine başvuru yapmadan önce hangi vizeye başvurulması gerektiği tespit edilmelidir. Daha sonra da gerekli evraklar temin edilerek vize başvurusunda bulunulmalıdır. Yanlış vize başvurusunda bulunulduğu takdirde, zaman kaybı ve maddi kayıplar doğacaktır. Bu sebepten dolayı eksiksiz evrakla doğru vize başvurusunda bulunmak büyük önem arz etmektedir.

***

Av. Anıl Coşkun, LL.M (Mainz)

Av. Sinem Orhan (Dipl.-Jur.)

 

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Anıl Coşkun’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.