ALMANYA’YA NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ GÖÇÜNÜ DÜZENLEYEN YENİ YASA VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Nitelikli işgücü göçü yasası Fachkräfteeinwanderungsgesetz (“Yasa”), Almanya’da yaşamak isteyen mesleki alanlarında uzman kişileri veya bulundukları ülkede mesleki eğitim görmüş kişileri kapsamaktadır. Yeni yasa, 1 Mart 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Yasa ile nitelikli işgücüne sahip kişilerin Almanya’da iş bulması, oturum ve çalışma izni almaları kolaylaştırılmıştır. Yasayla birlikte mesleki eğitim almış kişiler, herhangi bir akademik unvana sahip olmasalar da Almanya’ya çalışma amacıyla göç edebileceklerdir. Bu kapsamda yeni yasayla birlikte mesleki eğitim almış kişilere çeşitli kolaylıklar sağlanmıştır. Tabi ki bunun da belli şartları bulunmaktadır. Yazımızda, yeni yasanın içeriğine ve kapsamına kısaca değinmek isteriz. 

İlk olarak nitelikli iş gücünün ne olduğunu tam olarak açıklamamız gerekmektedir. Yasa’ya göre nitelikli işgücü, yüksek okul mezunu olan veya en az 2 yıl mesleki eğitim görmüş kişileri kapsamaktadır. Bu kişilerin ayrıca yabancı ülkede aldıkları eğitimlerin denkliğini Almanya’daki yetkili kurumdan almaları gerekmektedir. Aksi takdirde kişiler, mesleki eğitimleri ile alakalı çalışma imkânı bulamayacaklardır. 

YENİ GÖÇ YASASININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER NELERDİR? 

Yeni göç yasasının getirmiş olduğu yenilikleri açıklamak, Yasa’nın içeriğini anlamak açısından işimizi kolaylaştıracaktır. Yasa, nitelikli işgücü kavramı kapsamını genişleterek, göç yasasından mesleki eğitim almış kişilerin de yararlanmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda daha önceki kanunlarda bulunan akademik unvan sahibi olmak veya bu yönde bir eğitim almış olmak yönündeki kısıtlamalar kaldırılmıştır. Diğer yenilikler ise kısaca şu şekildedir;

1- İş Arama Aşamasındaki Yenilikler

  1. a) Almanya’da Bulunan Bir Şirket/İşletmeden İş Teklifi veya İş Sözleşmesi Alan Kişiler Açısından;

Nitelikli işgücü kapsamında Almanya’ya göç etmek isteyen kişinin, Almanya’daki bir şirket/işletmeden iş teklifi almış olması halinde veya ilgili işletme ile iş sözleşmesi akdetmiş olması halinde, kişinin Almanya’ya göç etmesi kolaylaştırılmıştır. İş teklifi veya iş sözleşmesinin yanında, kişinin almış olduğu mesleki eğitimin denkliğinin de yine Alman kurumlarından alınması gerekmektedir. Her iki koşulu sağlayan kişi, Çalışma Ofisi tarafından gerçekleştirilen sınavdan muaf tutulabilmektedir. 

  1. b) İş Bulma Amaçlı Almanya’ya Seyahat

Yeni yasa ile iş arama piyasasına giriş oldukça kolaylaştırılmıştır. Buna göre alanında uzman olan veya mesleki eğitim almış kişiler, Almanya’ya iş arama amacıyla seyahat edebileceklerdir. Gerekli vize başvurusu yapılması halinde kişiye 6 aylık vize verilmektedir. Buna şart olarak mesleki eğitimin Almanya’da tanınmış olması, B1 düzeyinde Almanca diline hâkim olunduğuna dair dil sertifikası ibraz edilmesi ve Almanya’da bulunulacak süre içerisinde kendi yaşamını idame ettirebilecek düzeyde ekonomik gelire sahip olunduğunun ispat edilmesi gerekmektedir. 

6 aylık süre içerisinde kişiler, iş bulma amaçlı deneme çalışmaları yapabileceklerdir. Bu süre haftalık 10 saati geçemeyecektir. Bunun sayesinde işveren ve işçi, işe uygunluklarını ve birlikte çalışıp çalışamayacaklarını test edebileceklerdir. Deneme süresi, akademik unvana sahip kişileri de kapsamaktadır.

2-Çalışma Seçenekleri Konusunda Getirilen Yenilikler

Nitelikli işgücüne sahip kişi, almış olduğu eğitim ile kazandığı yetenekler ve deneyimler çerçevesinde çalışabilecektir. Yani kişi, eğitim aldığı veya aldığı eğitimle edindiği yetenek ve deneyimlerle faaliyet gösterebileceği farklı iş alanlarında çalışabilecektir. Akademik unvana sahip kişiler yalnızca aldıkları eğitim veya uzmanlık alanlarında değil, akademik unvan gerektirmeyen, fakat kendi aldıkları eğitime benzer ve farklı alanda çalışabilecekleri mesleki işlerde de faaliyet gösterebileceklerdir (Öğretmenlik haricinde). AB Mavi kartta ise daima uzmanlık alanı ve akademik eğitimin alınmış olması koşulu bulunmaktadır. Fark edileceği üzere yeni yasa, çalışılabilecek iş kollarında çeşitlilik ve kolaylık sağlamaktadır. 

3-Mesleki Eğitim Almış Kişiler Hakkındaki Yenilikler

Hiçbir akademik unvan olmaksızın yalnızca mesleki eğitim ile Almanya’da iş aranması ve çalışılması artık istisnai durum değildir. Almanya’da, tanınan ve denkliği verilen bir mesleki eğitimle oturum izni almak ve çalışma hayatına dahil olmak, kişinin almış olduğu eğitim ve deneyimlerle artık mümkündür. Yeni yasa, buna imkân vermektedir. 

Sonuç 

Nitelikli işgücünün Almanya’da ikamet izni alması yeni yasa ile kolaylaştırılmıştır. Bunun için en önemli ihtiyaç ise mesleki eğitimin Almanya’da tanınmasıdır. Alınan mesleki eğitimin ilk olarak Almanya’da tanınması ve daha sonra faaliyet gösterilecek meslekle alakalı olarak iş aranmalıdır. Mesleki eğitimin tanınmasıyla birlikte, iş yeri açmak isteyenler diğer şartları da yerine getirdikleri takdirde, işyeri de açabileceklerdir.

Almanya’ya çalışma amacıyla gitmek isteyenler için ise mesleki eğitimin tanınmasıyla birlikte, iş yeri bulmak önem arz etmektedir. Mesleki eğitimin tanınması ile birlikte ile kişiler iş arama vizesine başvuracakları gibi, Almanya’da çalışabilecekleri işyerlerine de başvuru yapabileceklerdir. 

***

Av. Anıl Coşkun, LL.M. (Mainz)

info@anil-coskun.com

www.anil-coskun.com

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Anıl Coşkun’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlemlere başlanılacaktır.