ANLAŞMALI BOŞANMA

Kişiler, evliliklerinin yolunda gitmemesi halinde anlaşmalı boşanma aracılığıyla hızlı ve ihtilafsız şekilde eşlerinden boşanabileceklerdir. Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. Maddesi buna yasal olarak imkan vermektedir. Anlaşmalı boşanmanın şartları kanun uyarınca şöyledir; 

1-Evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması, 

2-Anlaşmalı boşanma işlemi için eşlerin birlikte veya eş tarafından açılmış olan davanın diğer eş tarafından kabul edilmesi, 

3-Boşanmanın mali sonuçları ve varsa ortak çocukların velayetleri hakkında uzlaşmaya varıldığını içeren anlaşma protokolü,

4-Tarafların, duruşma esnasında hâkim tarafından dinlenmek üzere hazır olmaları, 

5-Duruşma esnasında her iki tarafın da boşanmanın tüm sonuçlarını kabul ettiklerini hâkim önünde beyan etmeleri gerekmektedir. 

Anlaşmalı boşanma aracılığıyla taraflar, tek bir celsede boşanabilmektedirler. Duruşmadan sonraki işlemler, tarafların vekilleri tarafından takip edilmekte ve boşanma kararı kesinleştirilerek, kişilerin nüfus kayıtlarında medeni durum değişikliği gerçekleştirilmektedir. Böylelikle taraflar, talep ettikleri nihai sonuca hızlı şekilde ulaşmaktadırlar. 

***

Av. Sinem Orhan Coşkun 

www.anil-coskun.com

info@anil-coskun.com