KREDİ KARTI – BANKA KARTI VE MOBİL BANKACILIK DOLANDIRICILIĞINDA
BANKADAN PARAMI ALABİLİR MİYİM?

Dolandırıcılık suçu şikayete bağlı suçlardan olmayıp savcılıklarca re’sen soruşturma yürütülür. Bu konuda mağdur olan kimseler öncelikle en yakın karakola ya da savcılığa giderek konu hakkında suç duyurusunda bulunarak sorumlularla ilgili soruşturma başlatılmasını sağlayabilirler.Peki böyle bir durumda bankanın burada bir sorumluluğu var mı? Var ise paramı geri iade alabilir miyim?Öncelikle olayın oluş şekline ve kart bilgilerinizin …

HAKARET SUÇU

Hakaret suçlarında amaç, kişinin onuru, şerefi ve saygınlığını koruma altına almaktır. Türk Ceza Kanunu’nda Hakaret suçları, Basit Hakaret ve Nitelikli Hakaret olmak üzere iki başlık altında toplanmıştır. Basit Hakaret suçları uzlaştırma kapsamında olan suçlardır. Nitelikli hakaret ise kesinlikle uzlaştırmaya tabi değildir. Basit Hakaret suçlarında şikayet zamanaşımı süresi 6 aydır. Nitelikli Hakaret suçlarında ise herhangi bir …

Mini Limited and Limited Company Establishment in Germany

Germany continues its commercial and economic successes with its export performance in recent years. The country continues to be the focus of attention of foreign investors with its activeness in international trade and its development in the fields of law and democracy. In our article, we provide information about the establishment of mini limited companies …

The Process of Obtaining a Residence Permit in Turkey

Foreigners must have a “residence permit” in order to live legally in Turkey. Residence permit applications are made at the Turkish Consulates in the country of your citizenship. The person who will apply for a residence permit must have a passport with a validity of 60 (sixty) days or longer. Applications received by the relevant …

İMAR PARA CEZALARINA İLİŞKİN İDARİ DAVALAR

arnavutköy imar para cezasi, ağva imar para cezası, çanakkale imar para cezası, çatalca avukat, çatalca imar para cezası, belediyeye dava, beykoz imar para cezası, gebze avukat, gebze imar para cezası, idari dava, idari yargı dava, imar cezası avukatı, imar para ceza dava, imar para cezaları avukatı, imar para cezalarının iptali, imar para cezasi iptali, imar para cezası, imar para cezası avukatı, imar para cezası dava, imar para cezası iptali, imar para cezası kaldırma, kadırga avukat, kandıra avukat, kocaeli imar para cezası, kırklareli avukat, riva imar para cezası, sakarya imar para cezası, sarıyer avukat, silivri avukat, Silivri imar para cezası, tekirdağ imar para cezası, yıkım emri dava, yıkım emri idari dava, yıkım emri iptal, yıkım emri iptali, yıkım emri kaldırma, şile imar para cezası

ALMANYA’DA ÇALIŞMA VE İKAMET İZNİNE İLİŞKİN VİZE BAŞVURU TÜRLERİ

Günümüzde Avrupa’ya, özellikle Almanya’ya, çalışma amaçlı gitmek isteyen birçok vatandaşımız bulunmaktadır. Almanya’da 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde bir işte çalışmayı amaçlıyorsanız, Schengen vizesine başvurmanız gerekir. 90 günlük süreyi aşacak bir şekilde çalışmayı planlıyorsanız ise, ulusal vize başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.  Almanya’da çalışmak için gerekli evrakların tespiti için, ilk olarak hangi alanda çalışmayı planladığınızı netleştirmek gerekmektedir. …

YAPI MALİKİNİN VE MÜTEAHHİDİN SORUMLULUĞU

I.GİRİŞ Özen sorumluluğu, hakkaniyet ve tehlike sorumluluğu dışında kalan kusursuz sorumluluk hallerini içerir. Bunlardan birisi ise yapı malikin sorumluluğudur. Bu makalenin konusunu bina veya yapı eserlerinden kaynaklanan zararlardan doğan sorumluluk oluşturmaktadır. Haksız fiil sorumluluğunda genel olarak kusur şartı aransa da bazı durumlarda kanunlarımızda kusur aranmaksızın sorumluluk halleri bulunmaktadır. Kusursuz sorumluluk kapsamında kanunun koruma amacı ile …

KİŞİSEL VERİ KAVRAMI

I.  GİRİŞ Kişisel veriler uzun yıllardır özel hayatın korunması amacıyla gündemdeki yerini korumaktadır. Bu husus, kişisel verilerin korunmasına ilişkin hukuki düzenlemelerin gerçekleşmesine sebebiyet vermiştir. Kişisel verilerin korunması, Türkiye’de ilk kez 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘‘KVKK’’) ile yasalaştırılmıştır. Bu kanun ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu Türkiye’nin idari …

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE KİŞİSEL MALLAR

Mal rejimi, evliliğin genel hükümleri uyarınca eşlerin malvarlıkları üzerindeki etkilerini belirler. Eşlerin, kural olarak mallarının yönetimi açısından kanunen tabi olacakları rejime, yasal mal rejimi denilmektedir. TMK m. 202/1 hükmünde yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimi olarak adlandırılmıştır. Yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejiminin seçilmesinin sebebi, bu rejimin eşlerin büyük bir oranının menfaatlerine …

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİNDE HAKLI SEBEPLE FESİH

Almanya’da limited şirket kuruluşu, Anonim ve Limited Şirketlerde İç Yönerge Hazırlanması ve Uygulanması, anonim şirket, anonim şirket sözleşmesinin sona erdirilmesi, anonim şirketlerde iç yönerge, haklı sebep, haklı sebep kavramı, halka açık anonim şirketler, limited şirket, limited şirketlerde fesih, limited şirkette ortaklıktan çıkma, şirketler hukuku, şirketlerde haklı sebeple fesih, şirketlerde ortaklıktan çıkarılma, şirketlerde ortaklıktan çıkma, şirketlerin feshi