Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Günümüzde kişisel verilerin toplanması, depolanması ve paylaşımı konuları büyük önem arz etmektedir. Nitekim veri toplayıcıların hukuka aykırı eylemleri, bireylerin kişisel verilerinin kötü niyetli kullanılmasının önünü açarak, bireylerin önemli zararlara uğramalarına sebebiyet verecektir. Bu kapsamda Hukuk Büromuz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerek şirketlerin gerekse de bireylerin hukuki gereksinimlerini karşılamaya çalışmaktadır.

Hukuk Büromuz gerek Türkçe gerekse de Almanca dilinde sözleşmeler hazırladığı gibi, şu konularda da hukuki hizmet sunmaktadır: Var olan sözleşmelerin revize edilmesi, hem Türkiye’de hem de Almanya’da resmi kurumlara başvuruda bulunulması, kişisel verilerin kanun kapsamında işlenmesi, depolanması ve yok edilmesi süreçlerinin yönetilmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı oluşabilecek risklerin analizi, değerlendirmesi ve hukuki görüş bildirimi, kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde ihlalinden kaynaklanan davalar, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu nezdindeki başvurular ve takibi.

Son olarak Hukuk Büromuz, müvekkillerimizin Almanya ve Türkiye’deki hukuki ihtiyaçları hakkında hizmet vermektedir.