KREDİ KARTI – BANKA KARTI VE MOBİL BANKACILIK DOLANDIRICILIĞINDA
BANKADAN PARAMI ALABİLİR MİYİM?


Dolandırıcılık suçu şikayete bağlı suçlardan olmayıp savcılıklarca re’sen soruşturma yürütülür. Bu konuda mağdur olan kimseler öncelikle en yakın karakola ya da savcılığa giderek konu hakkında suç duyurusunda bulunarak sorumlularla ilgili soruşturma başlatılmasını sağlayabilirler.
Peki böyle bir durumda bankanın burada bir sorumluluğu var mı? Var ise paramı geri iade alabilir miyim?
Öncelikle olayın oluş şekline ve kart bilgilerinizin nasıl ele geçirildiğine ve bu bilgilerin kötüniyetli 3. Şahısların eline geçmesinde bir kusurunuzun bulunup bulunmadığına göre bu soruların cevabı değişmektedir.
Yargıtay bu konuda doğan zararlarda bazı sorumluluk kriterleri belirlemiştir. Kart bilgilerinin gizliliğini kendi kusurundan kaynaklanan sebeplerle koruyamayan tüketici, ortaya çıkan zararlardan asli olarak sorumlu tutulacağını birçok kararında belirtmiştir.
Ancak Yargıtay kart dolandırıcılığı olaylarında bankalara düşen yükümlülükleri ve bunların yerine getirlmemesi halinde bankaların da sorumluluklarına dikkat çekmiştir.
Örneğin Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin vermiş olduğu bir kararda kart bilgilerinin gizliliğini koruyamayan tüketicinin asli kusurunun yanı sıra, bankanın da kusuru oranında sorumlu tutulmasına karar vermiştir. Bu kararda internet veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan belgesiz alışverişlerin ve bu işlemler nedeniyle kredi kartının bloke edilmesi durumunun, kart sahibine zamanında haber verilmemesi, dolandırıcılık olayında bankanın kusuru olarak açıklanmıştır.
Bir başka örnekte de Yargıtay, sanal dolandırıcılıktan ötürü bankayı sorumlu tutmuştur. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi sahte şifre oluşturularak kredi kartından harcama yapılan kişiye bankayla ortak sorumluluk yükleyen kararı bozmuştur. Daire, bu tür olaylarda müşterilerin sorumlu tutulamayacağına hükmetti.
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, internet üzerinden sahte şifre oluşturularak kredi kartından harcama yapılan kişiye, bankayla ortak sorumluluk yükleyen yerel mahkeme kararını bozdu. Daire bozma kararında bankaların birer güven ve itimat kurumları olduğuna işaret ederek, bu tür olaylarda müşterilerin sorumlu tutulamayacağına hükmetti.
Mahkemelerce kusur oranı tespit edildikten sonra eğer sorumluluğunuz bulunmuyorsa suça konu tutar bankalardan talep edilebilecektir.
Bu konunun mağduru iseniz aşağıda belirtilen GSM numarasından bizimle iletişime geçebilir hukuki destek alabilirsiniz.
BAHİS OYNARKEN DOLANDIRILDIM NE YAPMAM LAZIM?
Yasadışı bahis siteleri üzerinden yapılan internet dolandırıcılığı “bahis dolandırıcılığı” olarak adlandırılır.
Mağdurun kaybettiği parayı geri alması için başvurulacak hukuki yöntem, bahis şirketine yapılan ödeme için izlenen yola göre değişir.
Bahis Sitesine Kredi Kartıyla Ödeme
Bahis sitesine kredi kartıyla ödeme yapılması halinde “chargeback (ters ibraz)” prosedürü uygulanır. Chargeback, kredi kartı sahibinin uluslararası chargeback kurallarına aykırılık halinde işlemi yapan kişiye tanınmış itiraz hakkıdır. Kredi kartı hamili, onayı dışında gerçekleşen işlemlere chargeback prosedürüne başvurur. Mağdur burada itirazını bağlı bulunduğu bankasına iletir, banka itirazı iş yeri bankasına yönlendirir, İş yeri bankası, itirazı ilgili iş yerine sunar ve işlem ile ilgili belgeleri talep eder.
İş yeri, ilgili belgeleri bankaya iletir.İş yeri, harcama koduna uygun bilgi ve belgeleri toplar ve kart sahibi bankaya iletir. İş yerine tanınan sürede yeterli belge iletilmediyse itiraz edilen tutar iş yeri hesabından çekilir ve kart sahibi bankaya iade edilir. İletilen belgeler yeterli görülür ise itiraz reddedilir.
Bahis Sitesine EFT ve Havale Yöntemiyle Ödeme
Mağdur tarafından yapılan ödeme havale ya da EFT ile gerçekleştirildiği takdirde chargeback yöntemine başvurulamaz. Zira, chargeback başvurusu yalnızca kredi kartları için geliştirilmiştir.
Dolayısıyla havale ya da EFT ile yapılan ödemelerin iadesinde icra takibine başvurulabilir.
DOLANDIRILDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM ANCAK ELİMDE DELİL YOK NE YAPMALIYIM?
Whatsapp ve sosyal medya yazışmaları, telefon görüşmeleri, banka dekontları, mesajlaşmalara ilişkin ekran görüntüleri, tanık beyanları, sosyal medya gönderileri gibi birçok somut olgular delil olarak kullanılabilir ve bu delillerden faydalanabilirsiniz.
Bununla birlikte söz konusu suç bakımından yapılan soruşturma aşamasında savcılık ve kolluk kuvvetleri re’sen araştırma yapacak ve iddiaları delillendirecektir.
Eğer siz de Instagram, Twitter, Facebook, Bahis Siteleri, Forex şirketleri veya Bitcoin ve Coin borsaları tarafından dolandırıcılık suçu mağduru olmuş iseniz bizimle iletişime geçebilir hukuki destek alabilirsiniz.
Av. Seyyit Hasan PEKER GSM: 0535 578 74 55