Limited Şirkette Ortaklıktan Çıkma ve Pay Devri

 

1) Ortaklıktan Çıkma

a. TTK m. 638’e göre, şirket sözleşmesi ortaklara şirketten çıkma hakkını tanıyabilir, bu hakkın kullanılmasını belli şartlara bağlayabilir. Ancak sözleşmenizde bu yöne herhangi bir düzenleme mevcut değil. Bu sebepte şirketten çıkma herhangi bir şarta bağlanmamıştır.

b. TTK m.638/II. fıkrasına göre, her ortak haklı sebeplerin varlığında şirketten çıkmak üzere dava açabilir. Bu maddeyi dayanak göstererek ortaklıktan çıkma davası açarak şirketten ayrılabilirsiniz.

c. TTK m. 641’e göre ortak şirketten ayrıldığı takdirde, esas sermaye payını gerçek değerine uyan ayrılma akçesini isteme hakkını haizdir. Şirketten ayrıldığınız takdirde bu maddeye göre payınızın değerine tekabül eden miktarda ücreti şirketten alabileceksiniz.

d. Ayrılma akçesi; TTK m.642’ye göre, şirketten ayrıldığınız tarihten itibaren talep edilebilir.

2) Esas Sermaye Payını Devri

a. Esas sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemler yazılı şekilde yapılır ve tarafların imzaları noterce onanır. TTK m.595’e göre, şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için, ortaklar genel kurulunun onayı şarttır. Devir bu onay ile geçerlilik kazanır. Ortaklar genel kurulu, şirket sözleşmesinde aksi belirtilmemişse, hiçbir sebep göstermeksizin onayı reddedebilir.

Bu maddeye göre sermaye payınız başkasına devretmek istediğiniz takdirde,  devir sözleşmesinin yazılı olarak yapılması gerekmekte ve bu sözleşmenin noterce onaylanması gerekmektedir. Ayrıca sermaye payının devri için Ortaklar Genel Kurulu’nun onayı gerekmekte, devir ancak bu onay ile birlikte geçerlilik kazanmaktadır.

3) Sonuç

Sonuç olarak sahip olduğunuz sermaye payınızı devir  yolu ile başkasına devrederek şirketten çıkabileceğiniz gibi ayrılma sebeplerinize dayanarak dava açma yoluna da gidebilirsiniz. Devir yolu sizin açınızda daha pratik ancak diğer ortakların pay devrine onay vermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde dava yoluna giderek şirketten çıkma yolunu seçmemiz gerekmktedir.

 

Av. Anıl Coşkun

info@anil-coskun.com

 

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Anıl Coşkun’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.