Şirketler Hukuku

Türkiye’de veya Almanya’da yatırım yapacak olan yabancı ve Türk yatırımcılara şirket kuruluşlarında, hesap açılışlarında, ortaklık sözleşmelerinin düzenlenmesinde, resmi kurumlarla gerçekleşecek olan işlemlerde, başka şirketlerle sözleşmeler imzalanmasında ve şirketlerin hem Almanya’da hem de Türkiye’de gereksinim duyacakları diğer tüm hukuki konularda çözüm odaklı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Hukuk Büromuz şirketler hukuku kapsamında sermaye şirketlerinin ihtiyaç duyabileceği her konuda hem Türkiye’de hem de Almanya’da hukuki hizmet vermektedir. Hizmetlerimizin kapsamını şu şekilde sıralayabiliriz: Türkiye ve Almanya’da Şirketlerin kuruluşu, kurumsal yönetimi, işlem denetimi, yönetim kurulu, ortaklar kurulu ve genel kurul işlemleri, birleşme ve devralmalar, şirketlerin halka açılması, iç yönerge hazırlanması, Almanca ve Türkçe dilinde ticari sözleşmeler ve işlemler, işçi ve diğer çalışanlarla ilişkiler, ticari borç ve alacakların takibi, şirketlerin iflas erteleme ve tasfiye işlemleri, şirketlerin resmi kurumlarla yazışmaları, şirketlerin diğer şirketlerle sözleşme imzalaması, Almanya ve Türkiye’de alacak tahsilatı, icra takibi, dava açılışı ve takibi.

Hukuk büromuz, işletmelerin gereksinimlerine göre tip sözleşme geliştirme konusunda da hizmet sunmaktadır. Sözleşme hazırlanması esnasında tarafların tüm sorumluluk ve yükümlülükleri değerlendirilerek, taraflar arasında uyuşmazlık çıkmasını önlemeye yönelik ve her iki tarafı koruyan dengeli sözleşmeler hazırlanmaktadır.
Ayrıca hukuk büromuz şirketlerin yeniden yapılandırılması, sermaye artırım, azaltma işlemleri, tür değişikliği, konkordato, iflas ertelemesi, iflas, tasfiye ve benzeri işlemleri için danışmanlık hizmetleri vermektedir.
Son olarak hukuk büromuz Almanya ve Türkiye’de alınan hukuk eğitimi ile edinilen bilgi ve birikim sayesinde her iki ülkede hukuki danışmanlık gereksinimi duyan müşterilerine hizmet vermektedir.