SİTE VE APARTMAN AİDATLARININ YÜKSEK OLMASINA İLİŞKİN YAPILACAK İŞLEMLER

Ülkemizde inşaat sektörünün büyümesiyle birlikte şehirlerimizde büyük çaplı konut projeleri hayata geçirilmiştir. Birçok insan, konut kredisi kullanarak, taşınmaz satın almayı ve böylelikle taşınmaz kirasından kurtulmayı amaçlamıştır. Fakat çoğunlukla maket projelerden veya yeterli araştırma yapılmadan sitelerden veya büyük projelerden satın alınan taşınmazlar, daha sonra birçok insanın başının ağrımasına sebebiyet vermiştir.

Bunun en önemli gerekçesi ise yüksek site veya apartman aidatlarının olmasıdır. İnşaat projelerini gerçekleştiren şirketler, kendi hazırladıkları yönetim planlarını ve yönetim kadrolarını, tüketicilere kabul ettirerek, inşaat bittikten sonra da site veya binaların yönetimlerini üstlenmektedirler. Böylelikle inşaat bitmesine rağmen taşınmazların yönetimini ve idaresini üstlenen inşaat şirketleri, projeler tamamlandıktan sonra da yüksek aidat masrafları ile insanlardan gelir elde etmeye devam etmektedirler.

Tüm bunlara istinaden kat maliklerinin bilinçli olmaları ve Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca hareket ederek, hukuka aykırı davranan site veya apartman yönetimlerine karşı gereken adımları atmaları gerekmektedir.

Yüksek Aidat Masraflarına İstinaden Kat Maliklerinin Yapmaları Gereken İşlemler: 

1-Bina veya sitelerdeki diğer kat malikleri ile ortak hareket ederek, site/apartman yönetimlerinin hazırlamış oldukları işletme projelerine, yıllık aidat zamlarına, gelir/gider tablolarına ve mali hesaplara itiraz etmek, toplantı talep etmek ve bu işlemler yapılmadığı takdirde dava açmak,

2-Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca yıllık düzenlenmesi gereken olağan mali toplantılarına veya iki yılda bir düzenlenen seçimli olağan toplantılara katılmak, bu toplantılar yönetim kurulları tarafından gerçekleştirilmediği takdirde diğer kat maliklerinin de imzalarını toplayarak, dava yoluna başvurmak,

3-Site yönetiminin denetlenmesini sağlamak,

4- Site yönetiminin şeffaf bir şekilde yönetimi gerçekleştirmesini sağlamak,

5-Site yönetimlerinin görevlerinin dolmasına rağmen seçim yapmamaları halinde, kat malikleri kurulunu olağan seçimli toplantıya çağırmak, gerekli tutanakları tutmak.

Netice olarak kat maliklerinin, bilinçli ve ortak hareket ederek, site/apartman yönetimlerinin işlemlerini denetlemeleri gerekmektedir. Ayrıca yönetimlerin Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği incelenerek, gerekli hukuki adımların atılması gerekmektedir. Aksi takdirde kat malikleri yüksek apartman/site aidatlarını ödemek zorunda kalacaklardır.

***

Av. Anıl Coşkun, LL.M. (Mainz)

info@anil-coskun.com

www.anil-coskun.com

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Anıl Coşkun’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlemlere başlanılacaktır.