Sözleşmeler Hukuku

Hukuk Büromuz Sözleşmeler Hukuku kapsamında hem Türkiye’de hem de Almanya’da müvekkillerine hukuki destek sunmaktadır. Buna istinaden hem Almanca hem de Türkçe sözleşme hazırlanmasında müvekkillerimize hizmet sunmaktayız. Hukuk büromuzun temel amacı, hazırlanan sözleşmelerin müvekkillerin ihtiyaçlarını karşılaması ve sözleşmelerin müvekkillerin çıkarlarına hizmet etmesidir. Hukuk Büromuz sözleşme metninin hazırlanması ve sözleşmenin taraflar arasında imzalanmasına kadar müvekkillerin gereksinim duydukları tüm hukuki konularda hizmet vermektedir. 

Hukuk büromuz Almanca ve Türkçe dilinde menkul ve gayrimenkul satış sözleşmeleri, şirket sözleşmesi, ticaret sözleşmeleri, satış sözleşmesi, eser sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, inşaat sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, istisna sözleşmesi gibi sözleşmelerin yanında kendine özgü nitelikler taşıyan franchising, know-how ve sponsorluk sözleşmeleri düzenlemektedir ve tüm bu sözleşmeler hakkında hukuki hizmet vermektedir.

Hukuk büromuz, aşağıda belirtilen hususlarla sınırlı olmamak üzere, Almanca ve Türkçe dilindeki sözleşmelerin incelenmesi, müzakeresi, düzenlenmesi ve sona ermesi konularında gerekli tüm hukuki yardımda bulunmaktadır:

 1. Menkul/Gayrimenkul Alım ve Satım Sözleşmeleri,
 2. Genel Satış Şartları,
 3. Hizmet Sözleşmeleri,
 4. Alt-İşverenlik Sözleşmeleri,
 5. Acentelik Sözleşmeleri,
 6. Ticaret Sözleşmeleri,
 7. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri,
 8. Franchising sözleşmeleri, imtiyaz sözleşmeleri, marka lisans sözleşmeleri,
 9. Şirket Sözleşmeleri,
 10. Spor Hukuku’ndan kaynaklanan sözleşmeler,
 11. Aile Hukuku’ndan kaynaklanan sözleşmeler (mal ayrılığı sözleşmesi vb.),
 12. Taşıma Sözleşmeleri,
 13. Eser Sözleşmeleri.