KİŞİSEL VERİ KAVRAMI

I.  GİRİŞ Kişisel veriler uzun yıllardır özel hayatın korunması amacıyla gündemdeki yerini korumaktadır. Bu husus, kişisel verilerin korunmasına ilişkin hukuki düzenlemelerin gerçekleşmesine sebebiyet vermiştir. Kişisel verilerin korunması, Türkiye’de ilk kez 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘‘KVKK’’) ile yasalaştırılmıştır. Bu kanun ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu Türkiye’nin idari …

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Günümüzde kişisel verilerin toplanması, depolanması ve paylaşımı konuları büyük önem arz etmektedir. Nitekim veri toplayıcıların hukuka aykırı eylemleri, bireylerin kişisel verilerinin kötü niyetli kullanılmasının önünü açarak, bireylerin önemli zararlara uğramalarına sebebiyet verecektir. Bu kapsamda Hukuk Büromuz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerek şirketlerin gerekse de bireylerin hukuki gereksinimlerini karşılamaya çalışmaktadır. Hukuk Büromuz gerek Türkçe gerekse de …