AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ BİLGİ PAYLAŞIMINA İLİŞKİN ANLAŞMA

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından ortaya konan ve bugün 107 ülkenin taraf olduğu “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi”, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, ve Fransa ile 31 Aralık 2020 gününden itibaren devreye girecektir. Bu Sözleşme’nin amacı, vergi kaçakçılığını, kara para trafiğini ve terörün finansmanını önlemek, vergi konusunda şeffaflığın oluşmasını sağlamaktır. İşbu Sözleşme, Türkiye …

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Günümüzde kişisel verilerin toplanması, depolanması ve paylaşımı konuları büyük önem arz etmektedir. Nitekim veri toplayıcıların hukuka aykırı eylemleri, bireylerin kişisel verilerinin kötü niyetli kullanılmasının önünü açarak, bireylerin önemli zararlara uğramalarına sebebiyet verecektir. Bu kapsamda Hukuk Büromuz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerek şirketlerin gerekse de bireylerin hukuki gereksinimlerini karşılamaya çalışmaktadır. Hukuk Büromuz gerek Türkçe gerekse de …