Limited Şirkette Ortaklıktan Çıkma ve Pay Devri

  1) Ortaklıktan Çıkma a. TTK m. 638’e göre, şirket sözleşmesi ortaklara şirketten çıkma hakkını tanıyabilir, bu hakkın kullanılmasını belli şartlara bağlayabilir. Ancak sözleşmenizde bu yöne herhangi bir düzenleme mevcut değil. Bu sebepte şirketten çıkma herhangi bir şarta bağlanmamıştır. b. TTK m.638/II. fıkrasına göre, her ortak haklı sebeplerin varlığında şirketten çıkmak üzere dava açabilir. Bu …

Şirketler Hukuku

Türkiye’de veya Almanya’da yatırım yapacak olan yabancı ve Türk yatırımcılara şirket kuruluşlarında, hesap açılışlarında, ortaklık sözleşmelerinin düzenlenmesinde, resmi kurumlarla gerçekleşecek olan işlemlerde, başka şirketlerle sözleşmeler imzalanmasında ve şirketlerin hem Almanya’da hem de Türkiye’de gereksinim duyacakları diğer tüm hukuki konularda çözüm odaklı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Hukuk Büromuz şirketler hukuku kapsamında sermaye şirketlerinin ihtiyaç duyabileceği her …