VASİYETNAME DÜZENLEME ŞARTLARI

Vasiyetname ölüme bağlı tasarruf olarak adlandırılmaktadır. Bunun nedeni ise, vasiyetnamenin mirasbırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasıdır. Bu durumda ölüm, vasiyetnamenin geçerlilik kazanabilmesi için zorunlu ve fiili bir unsurdur. 1. Vasiyetname Vasiyetname, ölüme bağlı tek taraflı hukuki bir işlemdir ve yalnızca vasiyet bırakanın irade beyanının önemi vardır. Vasiyet eden, kimse ile bağlı bulunmadığından vasiyetnamesini istediği zaman rücu …

Miras Hukuku

Hukuk büromuz miras hukuku ile ilgili konularda hem Türkiye’de hem de Almanya’da hukuki danışmanlık vermektedir. Vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, muris muvazaasına dayalı davaların açılması ve takibi, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.  …