Trafik Kazalarında Oluşan Zararların Tazmin Edilmesi

images

Günlük hayatımızda karşılaşmak istemediğimiz üzücü olaylardan birisi de trafik kazalarıdır. Her türlü önlemi almış olsak dahi, diğer sürücülerin trafik kurallarına uymamalarından dolayı trafik kazaları yasabilmekteyiz. Bununla birlikte ortaya maddi ve manevi zararlar ortaya çıkmaktadır. Haksız olarak uğradığımız kazalarda ortaya çıkan maddi ve manevi zararların tamamı, kazaya sebebiyet veren şahıslar ve sigorta şirketleri tarafından tazmin edilmelidir.

1-Trafik Kazalarında Hangi Zararların Tazmini Talep Edilecektir?

Trafik kazalarında maddi ve manevi zararlar ortaya çıkmaktadır. Maddi zararlar kapsamında; araçlardaki değer kayıpları, araçlarda meydana gelen zararların onarım masrafı, tedavi gerektiren kazalarda tedavi masrafları, kazadan dolayı çalışma gücü kaybından doğan masraflar ve oluşan diğer masraflar, sayılabilecektir. Bunun yanında manevi zararlar; vücut bütünlüğünün daimî olarak bozulması halinde, ölümcül kazalarda (destekten yoksul kalma, ekonomik geleceğin sarsılması, tedavi ve cenaze giderleri vs.) veya kazadan dolayı uğranılan diğer manevi zararlarda talep edilir.

2-Zararların Tazmini İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Trafik kazası meydana geldikten sonra hukuki yardım alınmak suretiyle işlemlere derhal başlanılmalıdır. Aksi takdirde delillerin toplanması ve uyuşmazlık konusunun aydınlatılması güçleşebilecektir. Ayrıca kazadan sonra yapılan onarım masrafları veya zararın giderilmesi için yapılan diğer tüm masraflar faturalandırılmalıdır. Faturalar daha sonra delil olarak kullanılacağı için muhafaza altında tutulmalıdır.

3- Zararların Tazmin Edilmesi Esnasında İzlenecek Yollar Nelerdir?

İlk olarak ortaya çıkan zararlar tespit edilmelidir. Zararların tazmini işlemleri için Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuruda bulunulacak ise, zararların tespiti için ekspertiz raporu hazırlatılır. Daha sonra kazaya sebebiyet veren şahsın bağlı olduğu sigorta şirketine, zararların tazmin edilmesi yönünde dilekçe gönderilir. İlgili sigorta şirketi zararları tazmin etmeyeceğini bildirdiği takdirde veya dilekçenin sigorta şirketine ulaşmasından itibaren on beş gün içerisinde hiçbir yanıt alınamadığı takdirde, Sigorta Tahkim Kurulu’na başvurulur ve zararların tazmin edilmesi talebi bu kuruma iletilir.

Bunun dışında zararların tazmini işlemleri için yetkili asliye hukuk mahkemelerinde trafik kazası kaynaklı maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Fakat dava süreci, tahkim sürecinden daha uzun sürmektedir.

Son olarak belirtmek istediğimiz husus, trafik kazalarından dolayı uğranılan zararların tazmini için mağdur olan kişiler haklarını hukuki yardım almak suretiyle aramalıdırlar. Aksi takdirde kazalardan dolayı uğranılan zararlara, mağdurlar katlanmak zorunda kalacaklardır.

***

Av. Anıl Coşkun, LL.M.

info@anil-coskun.com

 

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Anıl Coşkun’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.