Uluslararası Hukuk ve Yabancılar Hukuku

Hukuk Büromuz, Alman ve diğer yabancı mahkeme kararları (boşanma, miras veya alacak, tazminat kararları vb.) ile hakem kararlarının Türkiye’de tanınması veya tenfizi işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bunun yanında Türk mahkeme kararlarının da Almanya’da tanınması veya tenfizi işlemleri de yine tarafımızdan gerçekleştirilmektedir.

Almanya ve Türkiye’de aldığımız Uluslararası Hukuk eğitimi sayesinde müvekkillerimize bu alanda geniş çaplı hukuki destek vermekteyiz. Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi, Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) ve daha sayılabilecek birçok Uluslararası Antlaşma’ya ilişkin bilgi ve tecrübelerimize istinaden müvekkillerimize Uluslararası Hukuk alanında hizmet vermekteyiz.

Hukuk büromuz ayrıca Türkiye’de veya Almanya’da ikamet etmek isteyen kişilere de ikamet ve çalışma izni başvurularında bulunmaktadır veya bu konularda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Türkiye’de veya Almanya’da yaşayan veya yaşamak isteyen müvekkillerin resmi kurumlardaki tüm işlemleri hakkında hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Almanya ve Türkiye’de müvekkillerimizin çalışma ve ikamet (oturma) izni almaları işlemlerinin takip edilmesi, Alman vatandaşlığına ilişkin başvuru ve takip işlemlerinin yapılması başta olmak üzere yabancılık unsuru taşıyan her konuda hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Amacımız ve hukuki misyonumuz ışığında, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize sağladığımız hukuki danışmanlık hizmetlerini aşağıda bilginize sunarız:

  1. Türkiye veya Almanya’da yaşamak isteyen bireylerin ikamet izni başvuruları ve ikamet izni uzatım başvurularının yapılması,  takibi ve sonuçlandırılması,
  2. Şahısların Türkiye’de ve Almanya’da taşınmaz mal edinmesi başta olmak üzere, Gayrimenkul Hukuku’na ve Miras Hukuku’na ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi,
  3. 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını iktisap etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  4. 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığından yetkili makam kararıyla çıkmak isteyen şahısların başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  5. Yabancı mahkemelerin vermiş olduğu kararların Türkiye’de veya Almanya’da hukuki geçerlilik kazanabilmesi için bu mahkeme kararlarının Türkiye’de veya Almanya’da tanıması ve tenfizi işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  6. Aynı şekilde Türk mahkemeleri tarafından verilen kararların Almanya’da hukuki geçerlik kazanabilmesi için Alman mahkemeleri nezdinde tanıma ve tenfiz dava işlemleri gerçekleştirilmektedir.
  7. Almanya’da ve Türkiye’de tüm resmi kurumlarla yazışmaların yürütülmesi,
  8. Uluslararası Sözleşmelere istinaden müvekkillerimizin haklarının savunulması veya müvekkillerin resmi kurumlar önünde temsili.