Almanya Federal Cumhuriyeti’nde Doğrudan Yatırımcılara Uygulanan Teşvikler

Makalemizde Almanya Federal Cumhuriyeti’nde (“Almanya”) yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara uygulanan teşvikler konusu ele alınmıştır. Bilindiği üzere hem ekonomik hem de siyasal istikrarı sebebiyle Almanya, Avrupa’nın önde gelen sanayi ülkesidir. Avrupa Birliği’nin lokomotif sanayisine sahip olan Almanya, bugünkü ekonomik ve siyasal durumuna hem bilimsel ve teknolojik gelişmelere önem vermesiyle hem de yerli ve yabancı yatırımcıları ülkeye yatırım yapmaya teşvik etmesi ile gelmiştir.

“Almanya’da Limited Şirket (GmbH) Kuruluşu” isimli makalemizde yabancı yatırımcıların şirket kuruluşu için temel olarak yerine getirmesi gereken hususlara değinilmiştir.[1] Söz konusu makalenin okunması, şirket kuruluşu konusunda okuyucularımıza yardımcı olacaktır. Bunun yanında yatırım yapmak isteyen yatırımcıların Almanya’da ne tür teşviklere veya haklara sahip oldukları konusuna değinilmesi faydalı olacaktır.

Almanya’da gerek eyaletler gerekse de merkezi hükümet tarafından yabancı yatırımcıların ülkeye yatırım yapmalarını teşvik etmek için birtakım kolaylıklar sunulmaktadır. Yatırımlar aracılığı ile ülke ekonomisinin geliştirilmesi ve işsizliğin azaltılması planlanmaktadır.

Doğrudan yatırımcılara sağlanan teşviklerin başında, (i) devlet tarafından şirketlere sağlanan maddi yardımlar gelmektedir, (ii) bunun yanı sıra Avrupa Yatırım Bankası dâhil olmak üzere diğer bankalar tarafından şirketlere sağlanan uzun vadeli ve düşük faizli krediler de doğrudan yatırımcıların sahip oldukları diğer maddi olanaktır.

  1. Devlet Tarafından Şirketlere Sağlanan Maddi Yardımlar

Daha önce vurgulandığı üzere şirketlere eyaletler tarafından uygulanan teşviklerin yanında merkezi hükümetin de uygulamış olduğu teşvikler bulunmaktadır. Öncelikle söz konusu teşviklere hak kazanılabilmesi için Almanya’da kurulan şirketlerin teşvik almaya uygun olup olmadıkları değerlendirilmektedir. Şirketler, ilgili kurum olan Ekonomi Bakanlığı’nın merkezi veya taşra teşkilatlarına sunacakları projeler aracılığı ile değerlendirmeye tabii tutulmaktadırlar.

Bu kapsamda ilgili kuruma sunulacak olan her proje tanıtımı, faaliyet gösterilecek olan iş koluna göre değerlendirilmektedir. Kuruma sunulan yatırım projelerinin başarıyı hedeflemesi ve rasyonel gerçeklere dayanması büyük önem arz etmektedir. Nitekim kurum, projelerin ve yatırımın başarılı olacağına inandırılmalıdır. Devletten alınacak olan maddi yardımların miktarı, yatırım projelerinin büyüklüğüne, yatırım yapmak isteyen şirketin mali yapısına, yatırım miktarına ve yatırım yapılacak yer veya bölgeye göre değişmektedir.

 2. Özel ve Devlet Bankaları Tarafından Verilen Uzun Vadeli ve Düşük Faizli Krediler

a. Alman Kalkınma Bankası

Almanya’da yatırımı destekleyen Alman Kalkınma Bankası, yerli ve yabancı yatırımcılara sunduğu düşük faizli ve uzun vadeli kredilerle yatırımcılara finansal destek vermektedir. Yatırımcılar şirket kuruluşundan, şirket büyümesine kadar her evrede kredi çekme imkânına sahiptirler. Yatırımcılar kredi ödemelerine bir yıl sonra başlayıp, kredi vadesi yirmi yıla kadar yayabilmektedirler. Kredi faiz oranı kredilendirilecek tutara göre %1 ile %2 arasında değişmektedir. Kredi miktarı olarak 10 milyon Avro’ ya kadar limitler kredilendirilmektedir.

b.Avrupa Yatırım Bankası

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) da Avrupa Birliği sınırları içerisinde doğrudan yatırımı teşvik etmek adına yatırımları desteklemektedir. Avrupa Yatırım Bankası büyük, orta ve küçük ölçekli şirketleri desteklemektedir. Yatırım desteği, projelerin büyüklüğüne göre 25 milyon Avro üzerindeki projelere de verilmektedir. Kredi desteği inşaat, enerji, taşıma, teknoloji ve çevre gelişimi gibi sektörlere öncelikli olarak sunulmaktadır. Kredi para birimi olarak Avrupa Birliği ülkelerinin para birimlerinde kredi imkânı sunulmaktadır.

Avrupa Yatırım Bankası, projelerin maliyetlerini üçte bir oranında veya yarısına kadar kredi desteği sunmaktadır. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen yatırımcılar, Almanya sınırları içerisinde bulunan ve Avrupa Yatırım Bankası ile anlaşmalı olarak çalışan bankalara başvurmalıdırlar. Büyük ve küçük ölçekli şirketler kredi başvurusunda bulunabilmektedirler.

3. Sonuç

Almanya’da yatırım yapmak isteyen girişimcilerin ekonomik sebepleri bahane etmeden, başarı hedefleyen projeler geliştirerek, yatırım yapmaları gerekmektedir. Gerek Almanya gerekse de Avrupa Birliği başarıyı hedefleyen ve yenilikler içeren projelere önem vermekte ve her türlü bürokratik kolaylığı sağlamaya çalışmaktadırlar. Türk girişimciler, ikamet iznini ve ekonomik sorunları çok fazla düşünmeden, kendi projelerine ve ürettikleri ürünlere güvenerek ileriye dönük adımlar atmalıdırlar. Ayrıca girişimciler, Almanya’yı, Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ve Amerika veya Kanada gibi ülkelere ulaşmakta ve ürünlerini pazarlamakta bir adım olarak kullanabilirler. Nitekim Almanya’nın bu ülkelerle imzaladığı birçok serbest ticaret anlaşması ve gümrük anlaşması bulunmaktadır. Avrupalı girişimcilerin faydalandıkları serbest ticaret imkânlarından ve tabii oldukları düşük gümrük vergilerinden, Türk girişimcilerinin de faydalanmaları gerekmektedir. Böylelikle Türk markalı ürünlerin dünyaya daha fazla tanıtılma imkânı olacağı gibi markalarımız, diğer ülkelerin markaları ile rekabet edebilir duruma gelecektir.[2]

Av. Anıl Coşkun, LL.M.

[1] İlgili makaleye “<http://www.anil-coskun.com/almanyada-limited-sirket-gmbh-kurulusu/>” linkinden ulaşabilirsiniz.

[2] Avukat Anıl Coşkun, www.anil-coskun.com.