Fikri Mülkiyet Hukuku

Uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, yerli ve yabancı firmaların  kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici karakteristik yönlerini  koruması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Fikri ve sınai mülkiyet değerlerinin muhafazası günümüz ekonomisinde çok büyük önem taşımaktadır. Hukuk büromuz müvekkillerine Türkiye ve Almanya’da marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, telif, ticari sır, bilgisayar yazılımları, araştırma ve iş geliştirme faaliyetleri ve diğer fikri veya sınai mülkiyete tabi olabilen değerlerin tescil ve korunması konularında destek sunmaktadır ve her iki ülkede dava takibi, kurumlarla yazışmalar, başvuruların neticelendirilmesi gibi işlemleri gerçekleştirmektedir.

Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent Enstitüsü nezdinde doğrudan yapılan her türlü işlemler ulusal ve uluslararası mevzuatlar ve antlaşmalar çerçevesinde takip edilmektedir.

Ayrıca hukuk büromuz fikri ve sınai mülkiyet unsuru taşıyan her türlü değerin devri, kullandırılması ya da kiralanması gibi faaliyetler hakkında da danışmanlık hizmeti vermektedir.
Hukuk büromuz, müvekkillerinin fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için özel olarak yetkilendirilmiş mahkemeler, savcılıklar ve diğer tüm hukuki ve idari başvuru makamları önünde temsil hizmetleri verebilmektedir.