Avukat Anıl Coşkun

Anıl Coşkun, Hukuk fakültesi lisans eğitimini Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi’nde görmüştür. Türkiye’de denklik işlemlerini tamamladıktan sonra avukatlık resmi stajına başlamıştır. Daha sonra Johannes Gutenberg Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini görmüştür. Hali hazırda Uluslararası Özel Hukuk alanında Türk-Alman Üniversitesi’nde doktora eğitimi görmektedir. Ayrıca Milletlerarası Özel Hukuk, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Miras Hukuku, İcra Hukuku ve Almanya’da şirket kuruluş işlemleri alanında faaliyet göstermektedir.

Üyelikler 

 • 2015 : İstanbul Barosu
 • 2020: Frankfurt Bölge Adliye Mahkemesi Türk Hukuku Bilirkişi Üyeliği
 • 2014: Türk Alman Hukukçular Derneği Üyeliği

Eğitim

 • Temmuz 2017 – : Türk-Alman Üniversitesi- Promotion (Doktora) – Uluslararası Özel Hukuk (İnternationales Privat Recht)
 • 2015 : Johannes Gutenberg/Mainz Üniversitesi- Master of Law- LLM
 • 2013 : Diploma Denklik
 • 2010–2013 : Johann Wolfgang Goethe/Frankfurt Üniversitesi- Hukuk Fakültesi

Stajlar

 • 01.08.10-01.09.10 : Fulda Sulh Hukuk Mahkemesi- Adliye Stajı

Bildiği Diller

 • Almanca
 • İngilizce

Katıldığı Seminer, Panel ve Çalışmalar

 • 2016 : JGU Mainz Üniversitesi – Tahkim Hukuku Semineri
 • 2015 : INLA (Uluslararası Nükleer Hukuk Derneği) Semineri
 • 2012 : JWG Frankfurt Üniversitesi – Hukuk Tarihi Semineri

Makaleler

 • Eylül2016 : Legal Hukuk Dergisi – Kanada ile Avrupa Birliği Arasında İmzalanacak Olan CETA’nın Tartışmalı Noktaları
 • Ağustos 2016 : Dünya Gazetesi – Almanya’da Limited Şirket (GmbH) Kuruluşu
 • Mart 2016 : Alman Tahkim Hukukunda Takas/Almanca olarak yayınlandı.
 • Mart 2016 : Legal Hukuk Dergisi – Aarhus Sözleşmesi ve Türk Hukuku ile karşılaştırılması.
 • Aralık 2015 : Legal Hukuk Dergisi – Uluslararası Mal Satım Sözleişmeleri Hakkında BM Anlaşması (CISG).
 • Ağustos 2015 :Legal Hukuk Dergisi – 1980 Tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi’nin Türk ve Alman Hukuklarında Kullanımı.
 • Haziran 2015 : Dünya Gazetesi – Konut Finansmanındaki Değişiklikler.