Miras Hukuku

Hukuk büromuz miras hukuku ile ilgili konularda hem Türkiye’de hem de Almanya’da hukuki danışmanlık vermektedir. Vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, muris muvazaasına dayalı davaların açılması ve takibi, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. 

 

Miras Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz:

 1. Veraset ilamı alınması,
 2. Tapu İptal davaları,
 3. Ortaklığın giderilmesi davaları,
 4. Veraset İlamı veya Mirasçılık Belgesi Temini,
 5. Mirastan Mal Kaçırılmasına ilişkin davalar,
 6. Vasiyetnamenin açılışı,
 7. Vasiyetname düzenlenmesi ve tenfizi, 
 8. Yabancı vasiyetnamelerin Türkiye’de tenfizi,
 9. Vasiyetnamenin iptali,
 10. Tenkis davası açılması,
 11. Mirasın paylaşımı,
 12. Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması,
 13. Mirasçılık belgesinin iptali davası açılması, 
 14. Mirasın reddi davası açılması,
 15. Muris muvazaası davaları açılması,
 16. Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin tanzimi.