Die Anerkennung und Vollstreckung deutscher gerichtlicher Ehescheidungsurteile in der Türkei

Die Zahl der in Deutschland lebenden türkischen Staatsbürger ist auf drei Million gestiegen. Diese Zahl bedeutet auch, dass türkischstämmige Bürger die größte ausländische Bevölkerung bzw. 10% der ausländischen Bevölkerung ausmachen. Die in Deutschland lebenden türkischen Bürger heiraten des Öfteren auch in der Türkei oder lassen sich in der Türkei durch das Gericht scheiden. Wenn die …

Begünstigungen für Investoren in der Türkei

Das türkische Gesellschaftsrecht ist mit den Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union geändert worden. Durch diese Änderung sind viele Neuigkeiten wie zum Beispiel die Begünstigungen für ausländische Investoren und Minderung der Bürokratie bei der Gründung eines Unternehmens entstanden. Allgemein Die Investitionen für ausländische Unternehmen sind im Gesetz bzw. im „Direkte Investierung der ausländischen Unternehmer Gesetz“ (“Gesetz”) …

AARHUS SÖZLEŞMESİ VE TÜRK MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AARHUS SÖZLEŞMESİ VE TÜRK MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Av. Anıl Coşkun Danimarka’nın Aarhus kentinde Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından imzaya açılan Aarhus Sözleşmesi (“Sözleşme”) 30.10.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme çevresel konularda bilgiye erişim, çevresel karar verme sürecine halkın katılımı ve yargısal başvuru bölümlerinden oluşmaktadır. I. Sözleşme’nin Amacı Sözleşme’nin amacı, çevreyi koruyarak, insanların sağlıklı bir şekilde yaşamalarını …

ULUSLARARASI MAL SATIMI SÖZLEŞMELERİ HUKUKU HAKKINDA BM ANDLAŞMASI (CISG)

United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Good (CISG) Av./Lawyer Anıl Coşkun United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Good olarak adlandırılan milletlerarası mal satımı sözleşmeleri hakkında Birleşmiş Milletler Andlaşması (“Andlaşma/CISG”) üye ülkelerde düzenlenen satış sözleşmelerine etki etmektedir. CISG’de dikkate alınan temel husus “lex mercatoria” kavramıdır. Bu kavramın amacı …

1980 TARİHLİ ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN VEÇHELERİNE DAİR LAHEY SÖZLEŞMESİ

25 Ekim 1980 tarihli Çocuk Kaçırmanın Veçhelerine dair Lahey Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) Türk ve Alman Ceza hukuklarındaki yeri ve önemi, yurt dışına kaçırılan çocuğun mutad meskeni adresine iadesi süreci ve Sözleşme’nin diğer uluslararası sözleşmelerle olan ilişkisi makalenin içeriğini oluşturmaktadır. Uluslararası çocuk kaçırma ve kaçırılan çocukların mutad meskeni adreslerinin bulunduğu ülkeye geri getirilmesi konusundaki hukuki anlaşmazlıklar bu …

Anonim ve Limited Şirketlerde İç Yönerge Hazırlanması ve Uygulanması

Bilindiği üzere şirketlerin yönetimi, yönetim organları vasıtasıyla yürütülmektedir. Şirket yönetiminin hızlı ve pratik yapılabilmesi için bazı kişilere özellikle temsil yetkisi de verilmektedir. Bu kapsamda temsil yetkisinin dayanağı olan iç yönerge, şirket yetkililerince düzenlenmektedir. İç yönerge ile atanan kişiler şirket namına işlemlerde bulunabildikleri gibi görev ve yetkilerinden kaynaklanan durumlarda sorumlu kişi olarak gösterilebilmektedirler. Temsilci atanan, şirketin …