İMAR PARA CEZALARINA İLİŞKİN İDARİ DAVALAR


Uygulamada bazı belediyelerin vatandaşlar aleyhine hatalı ve ölçüsüz imar para cezaları verdikleri görülmektedir. Hukuka ve kanuna aykırı, ölçüsüz imar para cezalarının idari yargı yoluna başvurularak iptal edilmeleri gerekmektedir. Vatandaşlar, haksız ve orantısız şekilde düzenlenen imar para cezalarını ödemek zorunda değillerdir. Bunun yanında yıkım emirleri de kanuna aykırı şekilde düzenlenebilmektedir. Yıkım emirleri de aynı şekilde idari yargı yolunda açılacak dava ile iptal edilebilmektedir.


Vatandaşların, belediyeler tarafından düzenlenen yıkım emirleri ile imar para cezalarını inceleyip, yasal dayanaklarını araştırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde belediyelere haksız ve ölçüsüz tutarda düzenlenmiş para cezalarının ödenmesi gerekmektedir. İmar para cezalarının hesaplanmasında birçok hususa dikkat edilmesi gerekmektedir. Buna örnek olarak, yapı sınıfının doğru belirlenmiş olması gerekmektedir. Bazı belediyeler yapı sınıfını hatalı belirleyerek, vatandaşın daha yüksek imar para cezası ödemesine sebebiyet vermektedirler. Bunun yanında ceza arttırım oranlarının da hukuka ve kanuna uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Bazı belediyeler kanuna aykırı şekilde imar para cezalarını gerekçesiz şekilde arttırmaktadırlar. Ölçüsüz ve dayanaksız ceza arttırımları, vatandaştan haksız yere fazla tahsilat yapılmasına sebebiyet vermektedir.


Tüm bu hataların ortadan kaldırılması için idari yargı yoluna başvurulması gerekmektedir. Bu noktada unutulmamalı ki, imar para cezalarının tebliğ edilmesinden itibaren 60 gün içerisinde idari yargı yoluna başvurulmalıdır. Bu sürenin kaçırılmış olması halinde idari para cezasına ilişkin tebligatın kanuna uygun yapılıp yapılmadığı da kontrol edilmelidir.

Av. Anıl Coşkun
0553 308 80 69
İnfo@anil-coskun.com