YAPI MALİKİNİN VE MÜTEAHHİDİN SORUMLULUĞU

I.GİRİŞ Özen sorumluluğu, hakkaniyet ve tehlike sorumluluğu dışında kalan kusursuz sorumluluk hallerini içerir. Bunlardan birisi ise yapı malikin sorumluluğudur. Bu makalenin konusunu bina veya yapı eserlerinden kaynaklanan zararlardan doğan sorumluluk oluşturmaktadır. Haksız fiil sorumluluğunda genel olarak kusur şartı aransa da bazı durumlarda kanunlarımızda kusur aranmaksızın sorumluluk halleri bulunmaktadır. Kusursuz sorumluluk kapsamında kanunun koruma amacı ile …

Sözleşmeler Hukuku

Hukuk Büromuz Sözleşmeler Hukuku kapsamında hem Türkiye’de hem de Almanya’da müvekkillerine hukuki destek sunmaktadır. Buna istinaden hem Almanca hem de Türkçe sözleşme hazırlanmasında müvekkillerimize hizmet sunmaktayız. Hukuk büromuzun temel amacı, hazırlanan sözleşmelerin müvekkillerin ihtiyaçlarını karşılaması ve sözleşmelerin müvekkillerin çıkarlarına hizmet etmesidir. Hukuk Büromuz sözleşme metninin hazırlanması ve sözleşmenin taraflar arasında imzalanmasına kadar müvekkillerin gereksinim duydukları …