TÜRKİYE’DE TANIMA VE TENFİZ DAVALARI

Yabancı mahkemeler tarafından verilen kararların, Türkiye’de icra edilebilmesi için veya bu kararların kesin hüküm niteliği teşkil edebilmeleri için, bu kararlar hakkında Türkiye’de tanıma veya tenfiz davalarının açılması gerekmektedir. Örnek olarak yurt dışında neticelenen alacak davalarının, Türkiye’de ilamlı icra yoluyla tahsilatının yapılabilmesi için işbu yabancı mahkeme kararının tenfiz edilmesi gerekmektedir. İşbu yazımızda ilgili davalara kısaca değinmek …

ULUSLARARASI İSTİNABE

Ülkeler arası ticari ve şahsi faaliyetlerin artması neticesinde uluslararası hukuku ilgilendiren davaların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Buna ilişkin olarak yabancı ülkelerde delil sağlanması, yargılama giderlerini en aza indirmek açısından önemlidir. Ülkeler arasında gerçekleşen ticari faaliyetlerin boyutu düşünüldüğünde, ayıplı ürünlerin bulundukları ülkede incelenmesi ve bunlar hakkında bilirkişi raporu hazırlanması, ürünlerin iade edilmesinden, taşınmasından ve …