ULUSLARARASI İSTİNABE

Ülkeler arası ticari ve şahsi faaliyetlerin artması neticesinde uluslararası hukuku ilgilendiren davaların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Buna ilişkin olarak yabancı ülkelerde delil sağlanması, yargılama giderlerini en aza indirmek açısından önemlidir. Ülkeler arasında gerçekleşen ticari faaliyetlerin boyutu düşünüldüğünde, ayıplı ürünlerin bulundukları ülkede incelenmesi ve bunlar hakkında bilirkişi raporu hazırlanması, ürünlerin iade edilmesinden, taşınmasından ve …