Tüketiciye Yüksek Faizle Kredi Veren Bankalara Tazminat Davası Açılması

  Rekabet Kurulu tarafından 12 bankanın kartel oluşturduğuna dair verilen karar, Danıştay tarafından da hukuka uygun bulunmuştur. Böylelikle bahse konu bankalar müşterilerine, 21 Ağustos 2007 ve 22 Eylül 2011 arasında, yüksek faizli krediler sunmuşlardır. Bu tarihlerde 12 bankanın herhangi birisinden mevduat, kredi ve kredi kartı hizmeti alan tüketiciler, suni şekilde oluşturulan kartel faizi oranı sebebiyle zarara …

Konut Finansmanı Yönetmeliği’ndeki Değişiklikler

Konut Finansmanı Yönetmeliği’ndeki Değişiklikler Türkiye’de inşaat sektörünün hızla büyümesi, konut ihtiyacının ve yatırımının artması ile birlikte konut finansmanı oldukça önem kazanan bir konu olmuştur. Konut finansmanının önem kazanması ile birlikte konut finansmanı (kredisi) sözleşmelerine ilişkin esaslı hukuki düzenlemelerin yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Hukuki düzenlemelerin günümüz ihtiyaçlarını tam karşılayamaması ve başta bankalar olmak üzere finansör şirketlerin …