ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİNDE HAKLI SEBEPLE FESİH

Almanya’da limited şirket kuruluşu, Anonim ve Limited Şirketlerde İç Yönerge Hazırlanması ve Uygulanması, anonim şirket, anonim şirket sözleşmesinin sona erdirilmesi, anonim şirketlerde iç yönerge, haklı sebep, haklı sebep kavramı, halka açık anonim şirketler, limited şirket, limited şirketlerde fesih, limited şirkette ortaklıktan çıkma, şirketler hukuku, şirketlerde haklı sebeple fesih, şirketlerde ortaklıktan çıkarılma, şirketlerde ortaklıktan çıkma, şirketlerin feshi

ALMANYA’DA GİRİŞİM ŞİRKETİ VEYA LİMİTED ŞİRKETİ KURULUŞU

  Almanya, son yıllarda göstermiş olduğu ihracat performansıyla birlikte ticari ve ekonomik başarılarını perçinlemektedir. Ülke, uluslararası ticaretteki aktifliğiyle birlikte hukuki ve demokrasi alanlarındaki gelişmişliğiyle yabancı yatırımcıların ilgi odağı olmayı sürdürmektedir. Türk yatırımcıları da hem Avrupa Birliği’nin serbest ticaret kurallarından faydalanabilmek için hem de Avrupa Birliği’nin diğer ülkelerle imzalamış oldukları serbest ticaret anlaşmalarından faydalanabilmek için Almanya’da …

REKABET HUKUKU İHLALLERİNDE TÜRK HUKUKUNUN UYGULANMASI VE REKABET KURUMUNUN YETKİSİ

I. Rekabet Hukukunun Tanımı ve Gelişimi Modern anlamda rekabet yasası ilk kez 1890 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde çıkarılmıştır. Bu yasayla, özellikle firmaların kartel firmalarından farklı olarak uydu firmalar haline geldiği tröstlerin yasaklaması amaçlanmıştır. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri rekabet politikası antitröst politika olarak da isimlendirilir. Almanya’da ise karteller, gelişmiş ve genellikle fiyat belirleyen karteller olarak …