ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİNDE HAKLI SEBEPLE FESİH

Almanya’da limited şirket kuruluşu, Anonim ve Limited Şirketlerde İç Yönerge Hazırlanması ve Uygulanması, anonim şirket, anonim şirket sözleşmesinin sona erdirilmesi, anonim şirketlerde iç yönerge, haklı sebep, haklı sebep kavramı, halka açık anonim şirketler, limited şirket, limited şirketlerde fesih, limited şirkette ortaklıktan çıkma, şirketler hukuku, şirketlerde haklı sebeple fesih, şirketlerde ortaklıktan çıkarılma, şirketlerde ortaklıktan çıkma, şirketlerin feshi

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİNDE HAKLI SEBEPLE FESİH

Şirket ortakları arasında aynı amaç doğrultusunda çalışma azminin olmaması, şirketlerin yönetimi esnasında güvensizliğe yol açacaktır. Güvensizliğe rağmen şirketteki ortakları, şirket sözleşmesi ile bağlı tutmaya çalışmak kişilik haklarına da aykırı olacaktır. Bu durumda ortak, şirketteki payını başkasına devrederek şirketten ayrılabilir. Fakat ortağın payını devrederek şirketten ayrılmasının zor veya imkânsız olduğu şirket tiplerinde, ortağın ticari hayatını sürdüremez …

ALMANYA’DA GİRİŞİM ŞİRKETİ VEYA LİMİTED ŞİRKETİ KURULUŞU

  Almanya, son yıllarda göstermiş olduğu ihracat performansıyla birlikte ticari ve ekonomik başarılarını perçinlemektedir. Ülke, uluslararası ticaretteki aktifliğiyle birlikte hukuki ve demokrasi alanlarındaki gelişmişliğiyle yabancı yatırımcıların ilgi odağı olmayı sürdürmektedir. Türk yatırımcıları da hem Avrupa Birliği’nin serbest ticaret kurallarından faydalanabilmek için hem de Avrupa Birliği’nin diğer ülkelerle imzalamış oldukları serbest ticaret anlaşmalarından faydalanabilmek için Almanya’da …

ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTTIRIMI ESNASINDA RÜÇHAN HAKKI

Sermaye artırımı ile birlikte şirketler, rekabet gücünü artırmakta ve mali anlamda refaha kavuşmaktadırlar. Bu sebepten dolayı sermaye artırımı şirketler için önem arz etmektedir. Rüçhan hakkının sözcük anlamı, öncelik hakkıdır. Anonim ortaklıkta esas sermayenin arttırılması yoluna gidildiğinde mevcut pay sahiplerinin, Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 461. maddesi uyarınca esas sermayedeki paylarıyla orantılı olarak yeni payları almada öncelik …

Limited Şirkette Ortaklıktan Çıkma ve Pay Devri

  1) Ortaklıktan Çıkma a. TTK m. 638’e göre, şirket sözleşmesi ortaklara şirketten çıkma hakkını tanıyabilir, bu hakkın kullanılmasını belli şartlara bağlayabilir. Ancak sözleşmenizde bu yöne herhangi bir düzenleme mevcut değil. Bu sebepte şirketten çıkma herhangi bir şarta bağlanmamıştır. b. TTK m.638/II. fıkrasına göre, her ortak haklı sebeplerin varlığında şirketten çıkmak üzere dava açabilir. Bu …

Kanuni Temsilcilerin Görev Devrinden Sonraki Sorumlulukları

Her ülkede olduğu gibi ülkemizde de devlet tarafından farklı isimler altında ve farklı gerekçelerle vergi toplanmaktadır. Bireyin devlete karşı olan en önemli görevi vergi ödemektir. Buna karşın devle ise halktan vergi toplarken bireyin hak ve özgürlüklerini ihlal etmemesi gerektiği gibi, tüm vatandaşlara eşit ve adaletli davranması gerekmektedir. Halktan toplanacak olan keyfi ve hukuka aykırı vergilerin, …