Türkiye’de İkamet (Oturma) İzni Alınması Süreci

  Genel Olarak Yabancıların, ülkemizde yasal bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için, ikamet izinlerine sahip olmaları gerekmektedir. İlk olarak, ‘yabancı’ kavramının tanımını yapmak gerekirse, yabancı; Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun (“TVK”) 3. maddesinde belirtildiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişidir.[1] Ülkemizde ikamet izinleri, 6458 Sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu”[2]  (“YUKK”) ve 5682 Sayılı “Pasaport …

Uluslararası Hukuk ve Yabancılar Hukuku

Hukuk Büromuz, Alman ve diğer yabancı mahkeme kararları (boşanma, miras veya alacak, tazminat kararları vb.) ile hakem kararlarının Türkiye’de tanınması veya tenfizi işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bunun yanında Türk mahkeme kararlarının da Almanya’da tanınması veya tenfizi işlemleri de yine tarafımızdan gerçekleştirilmektedir. Almanya ve Türkiye’de aldığımız Uluslararası Hukuk eğitimi sayesinde müvekkillerimize bu alanda geniş çaplı hukuki destek vermekteyiz. …