ALMANYA’DA ÇALIŞMA VE İKAMET İZNİNE İLİŞKİN VİZE BAŞVURU TÜRLERİ

Günümüzde Avrupa’ya, özellikle Almanya’ya, çalışma amaçlı gitmek isteyen birçok vatandaşımız bulunmaktadır. Almanya’da 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde bir işte çalışmayı amaçlıyorsanız, Schengen vizesine başvurmanız gerekir. 90 günlük süreyi aşacak bir şekilde çalışmayı planlıyorsanız ise, ulusal vize başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.  Almanya’da çalışmak için gerekli evrakların tespiti için, ilk olarak hangi alanda çalışmayı planladığınızı netleştirmek gerekmektedir. …

ALMANYA’YA NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ GÖÇÜNÜ DÜZENLEYEN YENİ YASA VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Nitelikli işgücü göçü yasası Fachkräfteeinwanderungsgesetz (“Yasa”), Almanya’da yaşamak isteyen mesleki alanlarında uzman kişileri veya bulundukları ülkede mesleki eğitim görmüş kişileri kapsamaktadır. Yeni yasa, 1 Mart 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Yasa ile nitelikli işgücüne sahip kişilerin Almanya’da iş bulması, oturum ve çalışma izni almaları kolaylaştırılmıştır. Yasayla birlikte mesleki eğitim almış kişiler, herhangi bir akademik unvana …

Türkiye’de İkamet (Oturma) İzni Alınması Süreci

  Genel Olarak Yabancıların, ülkemizde yasal bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için, ikamet izinlerine sahip olmaları gerekmektedir. İlk olarak, ‘yabancı’ kavramının tanımını yapmak gerekirse, yabancı; Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun (“TVK”) 3. maddesinde belirtildiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişidir.[1] Ülkemizde ikamet izinleri, 6458 Sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu”[2]  (“YUKK”) ve 5682 Sayılı “Pasaport …

FEDERAL ALMANYA’DA BULUNAN YABANCILARIN İKAMETLERİ, ÇALIŞMALARI VE UYUMLARINA İLİŞKİN KANUN

İÇİNDEKİLER Sayfa 1. BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1: Kanunun Amacı; Uygulanma Alanı 10 Madde 2: Kavramlara İlişkin Hükümler 10 2. BÖLÜM Federal Almanya’ya Giriş ve İkamet Kısım 1 Genel Hükümler Madde 3: Pasaport Yükümlülüğü 12 Madde 4: İkamet İzni Zorunluluğu 12 Madde 5: İkamet İzni Verilmesine İlişkin Genel Şartlar 13 Madde 6: Vize 14 Madde …