AVRUPA BİRLİĞİ MAVİ KARTI

Bilindiği üzere Almanya Federal Cumhuriyeti, nitelikli iş gücüne önem vermektedir. Almanya sınırları içerisinde veya dışında yüksekokul eğitimi görmüş kişiler, Almanya’da çalışma ve ikamet etme (oturum izni) haklarına sahip olabilmek için Avrupa Birliği (“AB”) Mavi Kartı’na başvurabilmektedirler. İlgili yazımızda okurlarımızı, AB Mavi Kartı hakkında kısaca bilgilendirmek isteriz. 1.AB Mavi Kartına İlk Başvuru Nasıl Gerçekleştirilir? Türkiye’de ikamet …

Türkiye’de İkamet (Oturma) İzni Alınması Süreci

  Genel Olarak Yabancıların, ülkemizde yasal bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için, ikamet izinlerine sahip olmaları gerekmektedir. İlk olarak, ‘yabancı’ kavramının tanımını yapmak gerekirse, yabancı; Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun (“TVK”) 3. maddesinde belirtildiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişidir.[1] Ülkemizde ikamet izinleri, 6458 Sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu”[2]  (“YUKK”) ve 5682 Sayılı “Pasaport …