AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ BİLGİ PAYLAŞIMINA İLİŞKİN ANLAŞMA

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından ortaya konan ve bugün 107 ülkenin taraf olduğu “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi”, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, ve Fransa ile 31 Aralık 2020 gününden itibaren devreye girecektir. Bu Sözleşme’nin amacı, vergi kaçakçılığını, kara para trafiğini ve terörün finansmanını önlemek, vergi konusunda şeffaflığın oluşmasını sağlamaktır. İşbu Sözleşme, Türkiye …

YABANCI ÜLKELERDE ALINAN BOŞANMA KARARLARININ BASİT USÜL İLE TANINMASINA YÖNELİK UYGULAMA

Yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız, evliliklerini yaşadıkları yer mahkemelerinde veya idari makamlarında sona erdirebilmektedirler. Bu kapsamda yabancı ülke mahkemeleri veya idari makamları tarafından verilen boşanma, evliliğin butlanı, iptali veya mevcut olup olmadığına ilişkin kararların ülkemizde geçerlilik kazanabilmesi ve aile nüfus kütüklerinde tescil işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için daha önceleri Türkiye’de boşanma kararının tanınmasına ilişkin dava açmak zorunda kalan …

ALMANYA’YA NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ GÖÇÜNÜ DÜZENLEYEN YENİ YASA VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Nitelikli işgücü göçü yasası Fachkräfteeinwanderungsgesetz (“Yasa”), Almanya’da yaşamak isteyen mesleki alanlarında uzman kişileri veya bulundukları ülkede mesleki eğitim görmüş kişileri kapsamaktadır. Yeni yasa, 1 Mart 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Yasa ile nitelikli işgücüne sahip kişilerin Almanya’da iş bulması, oturum ve çalışma izni almaları kolaylaştırılmıştır. Yasayla birlikte mesleki eğitim almış kişiler, herhangi bir akademik unvana …

SİTE VE APARTMAN AİDATLARININ YÜKSEK OLMASINA İLİŞKİN YAPILACAK İŞLEMLER

Ülkemizde inşaat sektörünün büyümesiyle birlikte şehirlerimizde büyük çaplı konut projeleri hayata geçirilmiştir. Birçok insan, konut kredisi kullanarak, taşınmaz satın almayı ve böylelikle taşınmaz kirasından kurtulmayı amaçlamıştır. Fakat çoğunlukla maket projelerden veya yeterli araştırma yapılmadan sitelerden veya büyük projelerden satın alınan taşınmazlar, daha sonra birçok insanın başının ağrımasına sebebiyet vermiştir. Bunun en önemli gerekçesi ise yüksek …

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİNDE HAKLI SEBEPLE FESİH

Şirket ortakları arasında aynı amaç doğrultusunda çalışma azminin olmaması, şirketlerin yönetimi esnasında güvensizliğe yol açacaktır. Güvensizliğe rağmen şirketteki ortakları, şirket sözleşmesi ile bağlı tutmaya çalışmak kişilik haklarına da aykırı olacaktır. Bu durumda ortak, şirketteki payını başkasına devrederek şirketten ayrılabilir. Fakat ortağın payını devrederek şirketten ayrılmasının zor veya imkânsız olduğu şirket tiplerinde, ortağın ticari hayatını sürdüremez …

TÜRKİYE’DE TANIMA VE TENFİZ DAVALARI

Yabancı mahkemeler tarafından verilen kararların, Türkiye’de icra edilebilmesi için veya bu kararların kesin hüküm niteliği teşkil edebilmeleri için, bu kararlar hakkında Türkiye’de tanıma veya tenfiz davalarının açılması gerekmektedir. Örnek olarak yurt dışında neticelenen alacak davalarının, Türkiye’de ilamlı icra yoluyla tahsilatının yapılabilmesi için işbu yabancı mahkeme kararının tenfiz edilmesi gerekmektedir. İşbu yazımızda ilgili davalara kısaca değinmek …

ULUSLARARASI İSTİNABE

Ülkeler arası ticari ve şahsi faaliyetlerin artması neticesinde uluslararası hukuku ilgilendiren davaların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Buna ilişkin olarak yabancı ülkelerde delil sağlanması, yargılama giderlerini en aza indirmek açısından önemlidir. Ülkeler arasında gerçekleşen ticari faaliyetlerin boyutu düşünüldüğünde, ayıplı ürünlerin bulundukları ülkede incelenmesi ve bunlar hakkında bilirkişi raporu hazırlanması, ürünlerin iade edilmesinden, taşınmasından ve …

ALMANYA’DA İLAMSIZ İCRA TAKİBİ

Bilindiği üzere Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ve ekonomik faaliyetler sürekli olarak artmaktadır. Bu vesile ile her iki ülkede bulunan şirketlerin ticari faaliyetleri, ülke ekonomilerine de önemli katkılar sağlamaktadır. Bu katkıların ve ticari faaliyetlerin daha üst seviyelere ulaşabilmesi için, faaliyetler esnasında ortaya çıkan sorunların ortadan kaldırılması ve ticari faaliyetlerin güvence altına alınması gerekmektedir. Ticari faaliyetler …

ALMANYA’DA GİRİŞİM ŞİRKETİ VEYA LİMİTED ŞİRKETİ KURULUŞU

  Almanya, son yıllarda göstermiş olduğu ihracat performansıyla birlikte ticari ve ekonomik başarılarını perçinlemektedir. Ülke, uluslararası ticaretteki aktifliğiyle birlikte hukuki ve demokrasi alanlarındaki gelişmişliğiyle yabancı yatırımcıların ilgi odağı olmayı sürdürmektedir. Türk yatırımcıları da hem Avrupa Birliği’nin serbest ticaret kurallarından faydalanabilmek için hem de Avrupa Birliği’nin diğer ülkelerle imzalamış oldukları serbest ticaret anlaşmalarından faydalanabilmek için Almanya’da …